Skip to main content
search

Canlı bir tavuğu; hem onu öldürmeden, hem kendinize zarar vermeden, hem de elbiselerinizi kirletmeden nasıl taşırdınız?

tavugu-nasil-tasimali

Canlı bir tavuğu; hem onu öldürmeden, hem kendinize zarar vermeden, hem de elbiselerinizi kirletmeden nasıl taşırdınız?

Belki bunu öğrenmek zor değil, ama bunu öğrenmek ve bu alanda ustalaşmak için araç, zaman ve işgücü gibi değerli kaynakların harcanması muhakkak gerekecek ve buna değmeyecek; tam tersi bu yatırımın geri dönüşü asla istendiği düzeyde olmayacaktır.

Günümüz iş dünyasında en iyi ayakta kalma taktiği sizi oyalayan operasyonları kenara itip değer yaratmaktır. Hızla değişen teknolojiler ve belirsizlik dünyasında her organizasyon, belirsiz gelecek fenomeni ile başetmek zorunda. Rekabet farklı bir boyuta taşınıyorken her şirketin vaktini sadece en iyi yaptığı işe odaklaması gerekli. Bordro Outsourcing hizmeti de bunu sağlayan araçlardan biri.

ayse-nazmiye-uca– Ayşe Hanım, sektördeki tecrübenizi gözönünde bulundurarak Türkiye’deki Bordro Outsourcing hizmetini şu anda nerede görüyorsunuz?

Ayşe Nazmiye Uça: Türkiye’de bordro outsourcing hizmetinin, artık bir servis modeli olarak kabul edildiğini görüyorum. Ancak, konunun daha yaygınlaşması ve Türk şirketlerinin outsourcing hizmetinden faydalanabilmeleri için hâlâ performans ve müşteri memnuniyeti konusunda sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Yıllardır edindiğimiz tecrübe ile en çok zorluk yaşanabilecek alanları ve bu zorlukların nasıl aşılabildiğini biliyoruz:

  • Servisin tanımı: Yapılacak işin tam ve doğru tanımlanmaması, yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Biz, firmaların iş akışlarını tanımlayarak çalışmaya başlıyoruz. Böylece ne zaman, neyi yapacağımızı biliyoruz.
  • Servis kalitesi ölçümü: Türkiye’de hizmet sektörüne yönelik genel güvensizliğin temelinde bu var. Kalite ölçüm işleminin doğru uygulanması, yüzlerce danışmanın fikrine eşdeğer bilgi sunar. Biz, müşterimizin süreçlerini çok iyi izliyor, raporluyor ve servis düzeyini sürekli takip ederek gerekli müdahaleleri hemen gerçekleştiriyoruz.
  • Fiyatlandırma: Outsourcing ile muhakkak tasarruf yapılacaktır, ancak fiyatlar işin kalitesini aşağı çekecek şekilde pazarlığa tâbî tutulmaktadır. Biz, biliyoruz ki bizim kazancımız müşterimizin asıl işine odaklanması demektir.
  • Servis sağlayıcı seçimi: Farklı alanlarda hizmet veren, uzmanlık alanı seçmemiş ve referans kontrolleri yapılmamış firmaların tercihi hayal kırıklıklarına sebep olabiliyor. Bizim görevimiz, uzmanlık alanımızda yıllardır edindiğimiz birikimi en kolay şekilde müşterilerimizin hizmetine sunmak.

– “Bordroda dışkaynak kullanımı artık benimsendi.” dediniz. Peki bu konuda dünyada son durum nasıl?

Ayşe Nazmiye Uça: Datassist olarak normal bordro outsourcing süreçleri yanısıra, hizmetin sadece bir kısmının outsource edildiği daha esnek modellere yöneliyoruz. Türk firmaları gerek servis konusundaki endişelerden gerekse, işlemleri çok hızlı yönetmek isteği ile işin sahipliğini elinde tutmak isteyebiliyor. Bu durumlarda, dünyada hızla yaygınlaşan SaaS modelinin bordrolama ve personel işlemleri için uygulayıcısı olmak yolunda ilerliyoruz.

Datassist kurulduğundan bu yana teknoloji odaklı bir firma oldu, 2004 ten beri tamamen web üzerinden servis veriyoruz şimdi ise Dakika Personel Yönetim Platformu’nu hayata geçirdik.

– Dakika’nın vizyonu ve SaaS modelinin kazandırdıkları nelerdir?

cagri-kilit-datassist

Çağrı Kilit: Yazılım geliştirme işlemlerimizi gerçekleştirirken, Türkiye’deki en eski bordro servis firması olan Datassist Bordro Outsource ekibinin know-how’ını, Dakika’da kullanarak katma değer sağlıyoruz. Dakika’yı, tüm dünyada kullanım alanı giderek yaygınlaşan SaaS modeli ile sunarak, engelleri kolaylıkla aşabiliyoruz. SaaS modeli ile müşterilerimize sunduğumuz hizmeti çeşitlendirerek, daha farklı profildeki müşterilerimizin iç dinamikleri ve beklentileri ile de kolaylıkla eşleştirdiğimiz çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz artık sadece istedikleri süreçleri outsource edip, tamamen kendi bünyelerinde yürütülmesini sağlayabiliyorlar.

Böylece müşterilerimiz, zaman planlarını işgal eden asıl işlerinin haricindeki işlemleri öğrenmek, uygulamak ve denetlemek yerine, onları Dakika’ya havale ediyorlar.

Dakika Personel Yönetim Platformu

• Bordrolama, Personel Özlük, Arşiv ve İzin Yönetimi gibi süreçleri yönetir
• Self-Servis özellikleri ile “Çalışanla Birlikte Çalışır”
• Tamamen web üzerinde çalışan, her yerden erişilebilir bir yazılımdır
• Kanuni parametre güncellemeleri otomatik olarak yapılır
• Esnek raporlama özelliği ile herhangi bir raporu anında hazırlar
• Kurulum, bakım, güncelleme gerekliliği veya bedelleri yoktur
• Toplu aktarım ve entegrasyon yetenekleri ile veri işleme zahmetini ortadan kaldırır
• İzin onay ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir, bordroya aktarır

Datassist Genel Müdürü Ayşe Nazmiye Uça ve Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Kilit ile gerçekleştirilen bu röportaj Yenibiriş Dünyası Dergisi’nde yayımlanmıştır.

DBS

Leave a Reply