Skip to main content
search
asgari ucret yillik maliyet karsilastirmasi

2016 yılı içerisinde çalışma hayatında birçok değişiklik ile karşılaşmaktayız. Yıllardır üzerinde konuşulan ve “Ha değişti, değişecek” dedirtecek söylemler ile gündemimize meşgul eden “kıdem tazminatı” nihayete ulaşacak gibi görünüyor.

Ayrıntılar Bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından bazı basın yayın organlarına yapılan açıklamalarda, “Kıdem Tazminatı Fonu” hakkında çeşitli çalışmaların yürütüldüğü, çalışanların %86 sının kıdem tazminatını, hak etmesine rağmen, alamadığını dile getirmiştir.

Fon Nasıl Oluşturulacak?

Bilindiği üzere işsizlik sigortasından faydalanan sigortalı işsizlerin ödenek tutarları, “işsizlik sigortası fonundan” karşılanmaktadır.  Kıdem tazminatı hesaplamaları ve kıdem tazminatı hak ediş şartlarının değişeceği beklentisi, “kıdem tazminatı fonu” oluşturularak tüm çalışanların faydalanacağı bir sistemin getirileceği beklenmektedir.

Özellikle uzun sureli çalışmaların kıdem tazminatı boyutu düşünüldüğünde, hem çalışan adına hem de işveren adına birçok ekonomik olumsuzluk doğurmaktadır. Uzun sureli çalışan kendi isteği ile işten ayrılmış olması halinde (istifa) çalıştığı sürelere ait kıdem tutarından faydalanamamaktadır. Aynı şekilde uzun sureli çalışanın haklı fesihle ayrılarak kıdem tazminatı hak etmesi durumunda, işveren yüklü bir maliyet ile karşılaşmakta ve ekonomik sorunlar yaşama riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

İşverene Yeni Bir Maliyet Yükü Gelecek mi?

Kıdem tazminatı fonu büyük bir olasılıkla işverene ek bir sabit maliyet getirecektir ama toplu tazminat ödemeleri belirsizlik ve karşılık ayırma ve aktüerya hesaplaması durumlarını da ortadan kaldıracaktır. Türkiye’de kıdem tazminatı uzunca bir dönem işsizlik fonu misali çalışanın güvencesi olarak Kabul edilmiştir. Durum kıdem tazminatı fonu ile daha makul bir seviyede tartışılabilir halde olacaktır.

Özellikle çalışma barışının sağlanması yönünde “kıdem tazminatı fonu” nun önemli ölçüde rol alacağı, hem işveren hem de çalışan adına ekonomik risklerin ortadan kaldırılacağı, kıdem tazminatı hesaplamasında yeni bir sistemin oluşturulacağı ve çıkabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Kıdem tazminatı fonu hakkında yıllardır süregelen söylemlerin 2016 yılı içerisinde hayata geçirileceği yönündeki beklentilerin giderek artması ile Yasa koyucunun konu hakkındaki çalışmalarını yakından takip edecek ve yeni değişlikleri siz değerli ziyaretçilerimize duyuracağız.

DBS

Leave a Reply