Skip to main content
search
İnsan Kaynakları Kavramı

Hemen her alanda kendini gösteren hızlı değişim hareketleri, iş dünyasında da görülmekte elbet. Emek yoğun, sermaye yoğun derken, bilgi yoğun bir çalışma yaşamına yönelmiş durumda gerek işverenler, gerekse çalışanlar.

İnsan Kaynakları Kavramı

Hemen her alanda kendini gösteren hızlı değişim hareketleri, iş dünyasında da görülmekte elbet. Emek yoğun, sermaye yoğun derken, bilgi yoğun bir çalışma yaşamına yönelmiş durumda gerek işverenler, gerekse çalışanlar. Bilgi yoğun ekonomi yapısının gelişmesi ile birlikte, şirketler ellerindeki en önemli kaynağın insan olduğunu, başarı için en etkin yatırımın o kaynağa, “insan”‘a yapılması gereğini dikkate alır oldu.

Şirketlerin başarısı, devamlılığı çalışanlarına yaptıkları doğru ve etkin yatırımlarla, etkin insan kaynakları yönetimi ile mümkün olabilmekte. Etkin insan kaynakları yönetimi, çalışanların profilinin doğru bir biçimde ortaya konulması, bu profile dayalı gereksinimlerin saptanarak yerine getirilmesi, personel seçimi sırasında var olan hakim yapının dikkate alınması benzeri temel noktaların yakalanabilmesi ile mümkün.

DBS

Leave a Reply