Skip to main content
search
geriye-donuk-aylik-prim-himet-belgesi-duzenleme

Sosyal Güvenlik alanında en çok yanılgıya düşülen hususlardan bir tanesi de geriye dönük aylık prim hizmet belgesi düzenlenmesi hususudur. Özellikle iş sözleşmesi veyahut toplu iş sözleşmesi ile hak kazanımı durumunda aylık prim hizmet belgelerinin düzenlenmesine yönelik çelişkileri Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu duyuru ile ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Yüksek Hakem Kurulu Kararları İle Yapılacak SGK İş ve İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda;

Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin imza tarihinin mi yoksa kararın taraflara tebliğ tarihinin mi esas alınması gerektiği hususunda ünitelerimizde oluşan tereddütler incelenmiştir.

asgari ucret yillik maliyet karsilastirmasi

Sosyal Güvenlik alanında en çok yanılgıya düşülen hususlardan bir tanesi de geriye dönük aylık prim hizmet belgesi düzenlenmesi hususudur. Özellikle iş sözleşmesi veyahut toplu iş sözleşmesi ile hak kazanımı durumunda aylık prim hizmet belgelerinin düzenlenmesine yönelik çelişkileri Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu duyuru ile ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Yüksek Hakem Kurulu Kararları İle Yapılacak SGK İş ve İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda;

Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin imza tarihinin mi yoksa kararın taraflara tebliğ tarihinin mi esas alınması gerektiği hususunda ünitelerimizde oluşan tereddütler incelenmiştir.

Bilindiği gibi toplu iş sözleşmesi, işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren tarafından imzalanmaktadır ve Kanuna göre ancak bu sayılanların Kanunda belirtilen durumlarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Buna bağlı olarak, Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının da taraf sendikalara ve kararda taraf olarak yer alan ancak sendika üyesi olmayan işverene gönderileceği açıktır.

Bu nedenle; mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve sigorta primlerinin ödenmesinde Yüksek Hakem Kurulu kararlarının;

  • Şayet işveren toplu iş sözleşmesinin, dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye ise taraf sendikalara,
  • İşveren herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı ise bu durumda işverene,

ulaştığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde, yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürelerin, yukarıda belirtilen tarihler esas alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

İlgili SGK Duyurusunun tam metni için tıklayınız…

DBS

Leave a Reply