Skip to main content
search
Dönemsel Çalışma, İşsizliğe Çözüm Olabilir mi?

Özel istihdam sektörü son yıllarda gelişen ve her sektörde iş pazarına katkı sağlayan bir sektör. Sektörü oluşturan özel istihdam büroları, iş yaratma ve ekonomik büyüme için bir motor görevi görmekteler. Bunun yanı sıra, özel istihdam büroları, işgücü piyasasında geçiş ve değişimlere de katkıda bulunmaktalar.

Özel istihdam sektörü, dünya çapında 8 milyon çalışanı (tam zamanlı karşılığı), 75 bin şubesi ve 2006’da 200 milyar avro geliri ile özel istihdam sektörü, dünyanın en büyük iş verenlerinden birisidir. 2006 yılında Avrupa’da 3.3 milyon büro çalışanı çalıştırılmıştır ki bu Avrupa’daki toplam çalışanların yüzde 1.8’ine denk gelir. Avrupa’da 2006 yılında sektörün kazancı dünya genelinin yüzde 45’i olup 90 milyar avroya ulaşmıştır.

Gelişimi ve artan aktivite portföyüyle özel istihdam büroları, işgücü piyasasını daha etkili bir hale getirmeye yardımcı olmaktadır.

Özel İstihdam Bürolarının Stratejik Özellikleri

  • Beceri açıkları konusu başta olmak üzere, yerel işgücü piyasasının gereklilikleri konusunda geniş bilgiye sahiptirler.
  • Geniş beceri ve tecrübe ağıyla işe alıma hazır geniş bir işçi havuzundan aday sağlarlar.
  • İşgücü talep ve arzını karşılamada geniş tecrübe birikimleri mevcuttur.
  • Ulusal ve uluslararası iş hukukunda uzmanlığa sahiptirler.
  • Eğitim programlarının üretilmesi ve uygulanması konusunda teknik bilgileri vardır.
  • Birçok ve çeşitli şubeler yoluyla geniş coğrafi dağılım (Avrupa’da 30 bin şube) oluşturmuşlardır.

Oldukça kalifiye ve özverili çalışanlar (Avrupa genelinde işe alım danışmanı, satış uzmanı, idari personel ve ofis yöneticileri olarak çalışan 250 bin kişi) sayesinde kaliteli servis verirler.

Daha iyi işleyen bir işgücü piyasasına sahip olabilmek adına bu katkının önünün açılabilmesi için, bazı AB üyesi ülkeler özel istihdam sektörünün karşılaştıkları sınırlamaları çoktan kaldırdılar. Almanya 2002’de Hartz reformu ile, İtalya 2003’de Biagi reformu ile, Fransa 2005’te “Loi de Cohesion Sociale” ile özel istihdam sektörünün önündeki yasal engelleri kaldırmış oldu.

Araştırmalar, özel istihdam sektörünün gelişmiş olduğu ve yasal sınırlamaları minimumda olan ülkelerde, özel istihdam bürolarının, iş arayanların (özellikle dışardan gelenlerin) işgücü piyasasına girmesinde daha geniş ve daha etkin bir rol oynadığı görülmektedir.

Eurociett Özel İstihdam Çalışması

Bain & Company’nin desteği ile Eurociett tarafından yapılan araştırmada, 2006 yılında 27 AB üyesi ülke arasında istihdam büroları piyasasının yüzde 85’ini kapsayan Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, Belçika ve İspanya’dan oluşan altı ülkeyi kapsamaktadır. Ancak, çıkarılan sonuçlar ve öneriler tüm Avrupa ülkeleri için geçerlidir.

Sözü edilen öneriler gerçekleştirilirse, Avrupa çapında daha fazla insan için birçok yeni iş imkanları yaratılabilir. Sadece sektörel yasakların kaldırılması, kullanım alanlarının genişlemesiyle,

Daha fazla insan için daha fazla iş imkanı sağlanabilir: Avrupa’da özel istihdam sektörü tarafından yapısal büyüme ile 5 yılda (2007-2012) sağlanacak 1.6 milyon işe ek olarak eğer engeller kalkarsa 570 bin ek iş ortaya çıkarılabilir.

İş gücü piyasası katılımının güçlendirilmesi ve hedef grupların birleşmesi: ortaya çıkabilecek 570 bin işin yüzde 37’si gençler tarafından ve yüzde 15’i işsizler ve yüzde 6’sı emekli ve yaşlılar tarafından tutulacaktır.

Devlet bütçesinin işsizlik ödemeleri azalıp vergi gelirleri artacağı için 5 yılda (2007-2012) kamusal gelirin 12.5 milyar avro artışı hesaplanmaktadır.

Bu tahminlere ek olarak, kıta Avrupa’sındaki KOBİ’lerde eğer dönemsel çalışma kullanımı artıp daha aktif ve etkin olmaları sağlanırsa, 2012’ye kadar 150 bin ek iş imkanı ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak, özel istihdam bürolarının daha etkin bir iş gücü piyasasına katkıda bulunmasının önünün açılabilmesi için, sektör:

Kanun yapma ve değiştirme gücü olan otoriteleri gerekli olan her alanda, sektörel yasaklar, kullanım amaçları, iş süresi, kontrat yenileme de dahil olmak üzere, dönemsel çalışma üzerindeki zamanı geçmiş sınırlandırmaları tekrar gözden geçirme  ve kaldırmaya davet etmektedir.

Ulusal anlamda kanun yapma ve değiştirme gücü olan otoriteleri, dönemsel iş bulma bürolarının insan kaynakları ile ilgili hizmet vermesine izin vermeye davet etmektedir.

Diğer tüm işverenlerin yapabildiği gibi, özel istihdam bürolarının da ulusal kanunlara, toplu iş sözleşmelerine ve pratiğine bağlı kalarak çalışanlar ile çalışma koşullarını müzakere edebilme hakkına sahip olmasını istemektedir.

Aktif iş gücü piyasası politikaları uygulanabilmesi için kamusal iş bulma kurumları ile işbirliğini güçlendirmeye isteklidir.

İş gücü piyasasında etkili olan büro çalışanları, kullanıcı şirketler, hükümetler, şehirler, yerel toplumsal organizasyonlar ve sendikalar gibi kurum ve kuruluşlarla inisiyatifi ele alarak ilişkilerini geliştirmeye kararlıdır. Sektör, hem dönemsel çalışanlara hem de kullanıcı organizasyonlara üstün kaliteli hizmet vermeyi, iş gücü marketinin daha iyi işlemesi için kamusal otoriteler ile aktif işbirliğini ve ilgili kaygıları ortadan kaldırmak için sendikalar ile yapıcı bir diyalog içinde olmayı taahhüt eder.

Güçlü ulusal Büro Birlikleri kurulmasını teşvik ederek, ulusal ve uluslararası iş kanunları ve kaidelerine bağlı kalarak, haksız rekabet, yasadışı uygulamalar ve beyan edilemeyen iş gücü çalıştırılması ile mücadele ederek ve sektör hakkında sağlam raporlar yayınlayarak profesyonelliğini geliştirmeye devam etmektedir.

Dönemsel çalışma: özel istihdam sektörünün ana işi

Dönemsel çalışma, çalışan, kullanıcı şirket ve özel istihdam ajansından oluşan üç ayaklı ilişkiye dayalı iyi organize edilmiş ve şeffaf bir iştir. Özel istihdam büroları, kişileri işe alır ve çalışacak eleman arayan şirketlere yönlendirir. Çalışan, kendisine verilen işi kullanıcı şirket bünyesinde yerine getirir.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

Geçen on yılda Avrupa genelinde, dönemsel çalışma her ülkede arttı ve sonuç olarak dönemsel çalışan sayısı da önemli derecede artış gösterdi. Dönemsel çalışma her türlü ekonomik sektörde gelişmektedir.

Özel istihdam büroları ekstra İnsan Kaynakları hizmetleri geliştirmektedir

Geçen bir iki yıl içerisinde, özel istihdam büroları özel şirketler ve kamu kuruluşları için daha etkili bir insan kaynakları servisi sağlayıp, bu şirketlerin ana faaliyet alanlarında yoğunlaşmalarına yardımcı olmuştur. Özel istihdam büroları, şirketlere işe alım ve yerleştirme (sürekli, dönemsel yönetim, yeni işten çıkan profesyonellere iş bulma gibi), eğitim ve insan kaynakları hizmetleri (bordro idaresi, çalışanların maliyeti hakkında detaylı raporlar gibi) sunabilir.

Her ne kadar gelişme her zaman mevcut olsa da, bu servislerin olgunluğu ülkeden ülkeye değişmektedir.

Özel istihdam büroları işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmaktadır

Ek işler yaratan özel istihdam sektörü aslında hem dönemsel hem de uzun dönemli işsizliğin azalmasına katkıda bulunmaktadır.

Dönemsel işsizlik

Dönemsel çalışma insanlara iş arayışları sırasında aktif kalma, yetenek ve tecrübelerini arttırma imkanı sağlayarak iş bulmalarını kolaylaştırır. Elbette ki özel istihdam büroları çalışanları hızlıca işe yerleştirir ve dönemsel işsizlik oranının ve durgunluk periyodunun azalmasını sağlar. III. Carlos (Madrid) Üniversitesi’nin araştırmasına göre, özel istihdam büroları ile çalışmış bir işsizin iş bulma imkanı ajanslarla çalışmayanlara oranla % 10 daha fazladır.

Uzun süreli işsizlik

Dönemsel iş olanakları sayesinde, iş arayanların iş çevresi ile bağlantılarını koparmamalarını sağlayarak özel istihdam büroları bunların işgücü piyasasına dönmelerini hızlandırır. Bu durum ayrıca işsiz kalmış kişilerin kendilerine olan güvenlerinin tekrar yerine gelmesine, yeteneklerini yenilemelerine ve kapasitelerini işverenlere göstermelerine yardımcı olmaktadır.

Özel istihdam bürolarının işsizliğin azaltılmasındaki etkileri başta İtalya ve Polonya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri tarafından anlaşılmış ve kullanılmıştır.  Her iki ülkede, dönemsel çalışma yasal olarak tanınmış ve aktif bir biçimde işsizliği önlemenin çözümlerinden biri olarak teşvik edilmiştir.

Polonya Örneği: “Özel istihdam sektörü ülkelerin ekonomik hedeflerine ulaşmasına nasıl yardım eder”

Polonya 2002 yılında yüzde 20’ye ulaşan yüksek bir işsizlik oranı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği’ne katılabilmek için, Polonya işsizlik oranını azaltmak, işgücü adaptasyonunu ve piyasadaki değişikliklere karşı işgücü piyasası esnekliğini arttırmak zorunda idi.

Polonya hükümeti dönemsel çalışmayı bu gibi sorunlarla mücadelede önemli bir çözüm olarak tanıdı ve Haziran 2003’te dönemsel çalışmayı yasallaştırarak düzenledi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, özel istihdam büroları, işsizliğin önüne geçmedeki işlevselliğini gösterdi. 2006’da Polonya’nın işsizlik oranı, aktif işgücünün yüzde 15’inin altına düştü. Özel istihdam büroları bunda önemli bir rol oynadı.

Şirketlerin rekabet gücünü arttırmak için dönemsel çalışma kullanımı

Özel istihdam sektörü sadece yeni işler yaratılmasında değil, şirketlerin rekabet gücünü arttırarak ve ekonomik süreklilik için olumlu durumlar ortaya çıkararak var olan işlerin korunmasında da yardımcı olmaktadır.

Rekabet gücünü koruyabilmek için, şirketler dalgalanmalara karşı daha sağlam durmalı, işgücünün rekabet ortamının değişikliklerine adapte olmasını sağlamalı ve kendi ana üretim alanına odaklanmalıdır. Özel istihdam bürolarının sunduğu hizmetler şirketlere bu açılardan yardım etmektedir. Avrupa çapında yapılan anketler şirketlerin iki ana nedenden dolayı özel istihdam bürolarından faydalandığını göstermektedirler. Bunlar, esneklik ve insan kaynakları hizmetleridir.

Dönemsel çalışm,a Fransız şirketleri tarafından rekabet unsuru olarak tanınmaktadır.

Dönemsel çalışmanın sunduğu esneklik kullanıcı şirketlerin rekabetini destekler ve büyümeyi devamlı kılar. Fransa İş Bakanlığı’nın son dönemdeki bir çalışması, dönemsel çalışmanın şirketlerin rekabet gücü açısından önemli bir faktör haline geldiğini göstermektedir.

Sürekli artan bir rekabetin mevcut olduğu uluslararası ortamda, dönemsel çalışma için talebin artması, bazı sektörlerin ekonomik baskılara dayanmasını ve ekonomik durum ve müşterileri bazında bu baskılara olan cevaplarının gelişmesini sağlamaktadır. Esneklik açısından bu gibi gelişmeler, üretimde kazançla paralel hareket eder ve iş kaybını önlemede ya da yeni iş alanları açılmasında faydalı olur.

Söz konusu analizi yapan yazar şöyle demektedir: “Son on yılda, daha fazla sektör esneklikleri arttıracak araçlara (süreli kontratlar ve dönemsel çalışma) yönelmiştir. Bu şekilde, şirketler üretimde daha fazla kazanmakta ve artan hareketliliği işe çevirmektedirler.”

Dönemsel çalışma, işgücü esnekliğini sağlamanın en uygun yöntemidir

Kadronun esnekliği şirketlerin başarısı için gittikçe daha önemli ve vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Ürünlerin kısa ömürlü olması ve global rekabet baskısı ekonomik aktivitede dalgalanmalara neden olmakta ve şirketleri maliyet temeli ve kadrosunun seviyesinin ayarlanmasını gerekli kılmaktadır.

Bu anlamda, şirketler bu gibi dalgalanmalarla mücadelede dönemsel çalışmayı en uygun metot olarak görmektedirler. Bir yandan özel istihdam büroları, tahmin edilemeyen eleman açıklarını geniş çalışan havuzundan yararlanarak kapatabilirken, diğer yandan şirketlere uygun eleman profilleri ve global rekabet baskılarına daha iyi cevap vermelerini sağlarlar. Özel istihdam sektörünün sürekli işe alma hizmetinden yoksun olduğu yerlerde (örneğin Lüksemburg, Portekiz ve İspanya) şirketler, ekonomik baskıyı azaltan bu yöntemlerden istifade edemezler.

Kaynak : Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

DBS

Leave a Reply