Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

doğru dürüst çalışmak

Hemen her şirketin büyümek, başarılı olmak üzere uyguladığı farklı stratejileri, öncelikleri, yöntemleri vardır. Bazıları sermaye gücüne inanır, bazıları ham madde zenginliğine. Bazıları hizmet kalitesine önem verirken, bazıları çeşitliliğe eğilir.

İş dünyasındaki başarı ve büyüme üstünde bu sayılanların hemen hepsinin belirli bir payı, belirli bir önemi, belirli bir ağırlığı var şüphesiz. Herhangi birinin önemsiz olduğunu, göz ardı edilebileceğini söylemek çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

doğru dürüst çalışmak

Hemen her şirketin büyümek, başarılı olmak üzere uyguladığı farklı stratejileri, öncelikleri, yöntemleri vardır. Bazıları sermaye gücüne inanır, bazıları ham madde zenginliğine. Bazıları hizmet kalitesine önem verirken, bazıları çeşitliliğe eğilir.

İş dünyasındaki başarı ve büyüme üstünde bu sayılanların hemen hepsinin belirli bir payı, belirli bir önemi, belirli bir ağırlığı var şüphesiz. Herhangi birinin önemsiz olduğunu, göz ardı edilebileceğini söylemek çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Ancak, başarı ve büyüme için, bütün bunların yanında ve bunlardan daha önemli bir kavramdan söz etmek gerek. Bir dönem artı bir özellikmiş yanılgısına düşülen, sahip olanları özel kıldığı sanılan bir kavram bu. Sonraları artı birşey olmadığı, aslında herkesin sahip olması gerektiği yönünde değer yargıları oluştu zaman içinde. Sahip olanları özel kılmaktan çıkarak, sahip olmayanları eksik olarak nitelemeye başladı bu çok eski olmakla birlikte önemi her geçen gün artan kavram. Anlatmaya çalıştığımız konu bir çoğunuzun tahmin etmiş olabileceği üzere etik kurallara bağlılık ve dürüstlük. Dürüst ve doğru işler yapıyor imajına sahip olmak, pek çok kriterden, yöntemden, yenilikten daha önemli ve etkin bir rol oynamakta.

Hayal tacirliği yapmanın sonu hayal kırıklığı…

Temelde her ürün veya hizmet satışı; alıcı ile satıcı arasında yapılmış bir sözleşme anlamını taşır kendi içinde. Sattığınız, sunduğunuz ürün/hizmet yolu ile muhataplarınıza bir vaadde bulunursunuz. Onlara bu ürünü/hizmeti satın aldıklarında neye sahip olacaklarını, nasıl bir kazanım elde edeceklerini belirtmek durumundasınızdır. Etik kurallara bağlılık ve dürüstlük de, tam burada gerekmektedir zaten.

doğru dürüst çalışmak

Muhatabınız, sizin neyi nasıl yaptığınızı, sizden satın aldığı ürün/hizmetin sonuçlarını en doğru biçimi ile bilmeyi haketmektedir. Ne ölçüde şık tasarımlar yaptığınız, ürün çeşitliliğiniz, hizmet kaliteniz değil; tam anlamı ile dürüst oluşunuzdur sizi müşterilerinizin aklında, gönlünde kalıcı kılacak olan şey.

Müşterileriniz sizden satın alım yaptıklarında söylediğinizden farklı, kötü, yetersiz bir tablo ile karşılaştıklarında, bu durumun yaratacağı tahribatı onarmak çok uzun zaman ve çaba gerektirecektir. Etik kurallara bağlılık konusunda başarılı olabilmenin en temel gerekliliklerinden biri; çalışanlarınızın bu kavrama olan inancı, bağlılığıdır. Ayrıca; çalışanlarınız sizin ne vaad ettiğinizi, müşterilere ne sunulduğunu en doğru biçimi ile benimsemek ve yansıtmak durumundadır iyi bir etik ve güven ortamı yaratılabilmesi için. Bu yaklaşımın önemli aşamalarından biri de; çevreye ve dünyaya saygılı, kurumsal sosyal sorumluluk “KSS” projeleri geliştiren ve topluma bunları en iyi biçimde aktarabilen bir yapılanmaya sahip olmanızdır.

Sonuç olarak iyi ve kaliteli işler yaparken, geride ne bıraktığınız; en az birinciler kadar, doğal kaynakları ve çevreyi nasıl kullandığınız da önemlidir.

En değerli sermayeniz etik kurallara bağlılığınız ve güvenirliliğiniz olmalıdır. Güvenirlilik hata kaldırmayacak, hassas bir kavram üstelik. Güven; zor kazanılan, bir o kadar kolay yitirilen bir kavram. Çünkü, yıllar içinde yarattığınız güven köprüsünü, yanlış bir hamle veya adım ile, saatler hatta dakikalar içinde havaya uçurabilirsiniz.

DBS

Leave a Reply