Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Çevreciliğin vardığı son nota: Ekolojik finansman...

Toplumsal yaşamın gelişmesi, pek çok kurumu ve kavramı getirdi beraberinde. Bu kavramların en önemlilerinden biri de, finans piyasaları ve kurumları. Gerek insanların birikimlerinin değerlendirilmesi ve kazanca dönüştürülmesi, gerekse yeni atılım ve projeler için finansman sağlanması bağlamında yaşantımızın önemli bir parçası bankalar ve finans kuruluşları.

Bankacılık operasyonlarında en önemli enstrümanlar; piyasanın finansman talebinin karşılanması, birikim sahiplerinin fonlara yönlendirilmesi olarak ortaya konulabilir.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Çevreciliğin vardığı son nota: Ekolojik finansman...

Toplumsal yaşamın gelişmesi, pek çok kurumu ve kavramı getirdi beraberinde. Bu kavramların en önemlilerinden biri de, finans piyasaları ve kurumları. Gerek insanların birikimlerinin değerlendirilmesi ve kazanca dönüştürülmesi, gerekse yeni atılım ve projeler için finansman sağlanması bağlamında yaşantımızın önemli bir parçası bankalar ve finans kuruluşları.

Bankacılık operasyonlarında en önemli enstrümanlar; piyasanın finansman talebinin karşılanması, birikim sahiplerinin fonlara yönlendirilmesi olarak ortaya konulabilir.

Bankaların bu alanda uygulayacakları politikalar, risk değerlendirmeleri; ülke ve dünya ekonomisinin ne yönde gelişeceği, önceliklerinin neler olacağı üzerinde yatsınamaz bir etkiye sahip.

Dünyadaki doğal dengenin bozulmaya başlaması, gelişmelerin insan yaşamını doğrudan tehtid eder bir düzeye ulaşması, tüm sektörlerde olduğu üzere bankacılık sektöründe de yeni açılımlar ve yaklaşımlar geliştirilmesini kaçınılmaz kılıyor. Doğanın korunmasına yönelik en yaygın sektörler ekolojik tarım ve yenilenebilir enerji yöntemleri olarak göze çarpmakta. Görece yüksek yatırım maliyetlerinin bulunması bu sektörlerdeki finansman gereksinimini hayati bir konuma taşıyor. Burada da bankaların kredi ve fonlama operasyonlarında uyguladıkları finansman politikalari, risk değerlendirmeleri, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları devreye girmekte.

Bindiği dalı kurtarmak…

İnsan nüfusunun artışı ve teknolojinin hızlı büyümesi, insanoğlunun yaşam alanlarını kötü kullanarak, tahrip ederek gelişmesine yol açtı uzunca bir süre. Ekonomik ve teknolojik büyüme uğruna doğayı, Dünya’yı ve hatta kendi yaşamını göz ardı etti insanlık. Ormanları, doğanın dengesini yok ederek başlayan bu akım, doğal kaynakların kötü kullanımı ile birleşerek geri dönülmez bir sona doğru sürüklemeye başladı Dünya’mızı.

Çevreciliğin vardığı son nota: Ekolojik finansman...

Vahşi kapitalizm diye suçlanan bu iştah ve hırs, sonunda kendini de tehtid eder bir hal aldı. Bütün bunlar; gerek üretim, gerekse tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz, yeni birşeyler yapmamız gerektiğini ortaya koymakta. Kapitalizmin en önemli ayaklarından biri de finansman enstrümanları ve finans kurumları şüphesiz. Piyasanın kredi gereksiniminin karşılanması, birikimlerin doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesi, hemen her insanın yaşamını etkiler bir öneme sahip. Önceleri büyüme, yalnızca büyüme merkezli oluşturulan finansman politikaları, sağlıklı büyüme, çevreye ve yaşama saygı gibi yeni kriterlere önem vermeye başladı yolun sonu gözükmeye başlayınca. Tarımdan enerjiye, insanoğlu için yaşamsal öneme sahip alanlarda oluşturulan, geliştirilen politikalar bu yeni durumu göz önünde bulundurarak şekillenmeye başladı bununla birlikte.

Bankalar ve finans kurumları bu yeni durumdaki pozisyonlarını almakta çok gecikmediler. Önce risk ve karlılık değerlendirmeleri gözden geçirilir oldu. Yüksek maliyetleri nedeni ile uzak durulan projeler finanse edilmeye başlandı, biraz da yaşamın zorlaması ile. Müşterilerine çevreye ve yaşama saygı merkezli yatırım olanakları sunmaya, oluşan işlem hacimlarinin belirli paylarını bu alanlara kaydırmaya başladı önemli bankalar. Bu yeni yaklaşım; gerek kurumsal sosyal sorumluluk kültürü, gerekse yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi açısından önemli getirilere sahip kendi içinde. Oluşturulan bu finansman, yatırım ve kredi politikaları; organik tarım, yenilenebilir enerji benzeri sektörlerin geliştirilmesinde, girişimcilerin bu alanlara yatırım yapabilmek için cesaret kazanmalarında hayati bir öneme sahip. Banka müşterilerinin tüketim alışkanlıklarından, yatırım portföylerine; şirketlerin doğaya ve yaşama değer katmalarından büyüme politikalarına kadar hemen her alanda etkisini göstermekte yeni bankacılık bakış açıları. Üzerinde yaşadığımız Dünya’yı tüketmemek, insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamak yenilenebilir enerji, ekolojik tarımdan sonra belki de en çok buradan geçiyor; “ekolojik finansman…”

DBS

Leave a Reply