Skip to main content
search
Değişim Yelpazesi Yazıları

İnsan kaynakları kavramı

Hemen her alanda kendini gösteren hızlı değişim hareketleri, iş dünyasında da görülmekte elbet. Emek yoğun, sermaye yoğun derken, bilgi yoğun bir çalışma yaşamına yönelmiş durumda gerek işverenler, gerekse çalışanlar. (daha&helliip;)
DBS
07/27/2007