Skip to main content
search
basarinizi-bir-alanda-sinirlamayinb

Datassist’in katkılarıyla 12 Ağustos 2014 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Gelin beraber M.Ö. 6.yy’a, zaman yolculuğuna çıkalım. Her hafta Altın Çağ’ın yedi bilgesinden biriyle tanışalım. Bize yaşama dair, iş dünyasına dair dersler versinler, aradan geçen yüzyıllara meydan okuyarak… Bu haftaki konuğumuz Miletli Thales.

M.Ö. 6. yüzyıl, tarih öncesinde yaşanan ilk aydınlanma olarak tanımlanır, bu nedenle birçok tarih araştırmacısı bu döneme Altın Çağ adını vermiştir. 6. yüzyıl dünyanın birçok yerinde dehaların, bilginlerin, mesihlerin, bilgelerin yaşadığı, insanların farklı biçimlerde aydınlanmaya, doğruya yönlendiği farklı bir yüzyıl olma özelliği taşımış, uyanışı temsil etmiştir.

Hindistan’da Siddharta Gautama Buda Budizm akımını kurmuş, kendi felsefi yolculuğunu çevresindekilerle paylaşmış, dönemin kast sistemi odaklı katı Hinduizm öğretisine başkaldırmıştır. Budizm, Hindistan’da doğmuş ve birkaç yüzyıl içinde Asya’nın büyük bir bölümünü etkisi altına almıştır. Aynı dönemde Hindistan’da bir diğer guru Mahavira, şiddetten uzak, barışçı bir felsefe üzerine kurulu Jaynizmin temellerine atmıştır. Çin kültürünün, devlet yönetiminin, medeniyetinin ve yaşam biçiminin temel taşları olarak kabul edilen prensipler gene 6. yüzyılda yaşamış Konfüçyus tarafından şekillendirilmiştir.

Yazının tamamını yanda bulunan görsele tıklayarak okuyabilirsiniz.

DBS

Leave a Reply