Ne, Nedir: Ödüllendirme
Değişim Yelpazesi Yazıları, Uncategorized

Ne, Nedir: Ödüllendirme

Bir şirketin en büyük sermayesi anaparası mıdır ya da yaptığı yatırımlar mıdır? Evet, anapara ve yapılan yatırımlar da büyük sermaye kalemlerinden kabul edilir. Ancak en büyük sermaye doğru İnsan Kaynağıdır. Bu durum yalnızca şirketler için değil dernek, spor kulübü, siyasi parti hatta evlilik gibi toplumun tüm kurumları için geçerlidir.

Read More
Nedir Bu Yan Haklar?
Değişim Yelpazesi Yazıları

Nedir Bu Yan Haklar?

Özellikle Z kuşağının iş hayatına dâhil olmasıyla, birçok iş disiplini değişime uğradı. Başta teknoloji şirketleri başta olmak üzere, İnsan Kaynakları trendlerini yakından takip eden şirketlerde “çalışan deneyimi” çok büyük önem taşımaya başladı.

Yetenekli adayın masasında; aynı ücreti veren, benzer nitelikteki iki şirketin teklif olduğunu varsayalım. Ancak bu şirketlerden birisinde, yan haklardan da bahsediliyor. Adayın yan haklardan dem vuran şirkete ilgi duyması işten bile sayılmaz.

Read More