Alt İşveren Denetimi

alt-isveren-denetimiSon yıllarda gitgide daha yoğun olarak karşımıza çıkan “Alt İşveren” kavramı ve “Alt İşverenden Hizmet Alınması” eylemi beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir.

Alt işverenlerin çeşitli kanunlarla belirlenmiş yasal yükümlüklerini yerine getirmemeleri, asıl işverenlere önemli kayıplar yaşatabilmektedir. Asıl ve alt işverenler için kanunen belirlenmiş müşterek ve müteselsil sorumluluk ilkeleri, asıl işvereni çok ciddi kanuni yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Datassist, asıl işverenlerin iş süreçlerinin zarara uğramadan sürdürebilmeleri adına risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin zamanında alınması doğrultusunda denetimler uygulamaktadır.

Alt İşveren Denetimi Hizmet Kapsamı

Datassist, hem sahada hem de sözkonusu süreçlere ilişkin doküman, dosya ve evraklarda gerçekleştireceği inceleme ve denetimler sonucu hazırlayacağı raporu asıl işverene sunarak risklerin önceden tespit edilerek proaktif eylemler alma imkanı sağlar.

Alt İşveren Denetimi Sonuç Raporu'nun bazı çıktıları şu şekildedir:

  • Alt işverenden kaynaklanan riskler
  • Alt işverenlerin mevzuata uygunluğu
  • Bordroların doğruluk oranı
  • Çalışma günleri bildirimlerinin doğruluğu
  • SGK işlemlerinin zamanında gerçekleştirilme oranı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki gerekliliklere uygunluk

Bordro Outsourcing

Rekabet küresel anlamda artarken, firmalar asıl faaliyet alanlarına odaklanarak hızlanmak zorundalar. Datassist, Outsourcing ile hız kazanmaları için müşterilerine destek olur.

Personel İstihdamı

Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.

Denetim

Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorunların, yanlış uygulamaların tespiti ve bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin belirlenmesi için gereklidir.

Danışmanlık

Doğru bilgi her zaman önemlidir. Şirketlerdeki İş Kanunu, SGK, teşvikler, ücretler, özlük ve bordro gibi İK uygulamaları hakkında alınacak doğru tavsiyeler süreçleri optimize edilmesini sağlar.

  • Referanslar 111
  • Referanslar 222
  • Referanslar 333
  • Referanslar 444

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası