Şirketlerde Değişimin Anahtarı Cesur Yöneticiler

degisim-yelpazesi/sirketler-de-kendini-gelistirebilirkDatassist'in katkılarıyla 16 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sadece bireylerin değil, kurumların da geliştirmeleri gereken alanlar var ve bu geliştirmeyi gerçekleştirecek yöneticilere büyük görevler düşüyor.

İş hayatımızda geliştirmemiz gereken alanlar, gerek bireysel düzeyde, gerekse takım, departman ve şirket genelinde sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur. Nelerdir bireysel olarak geliştirmemiz gereken alanlar? Kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermekle beraber, çoğumuzun kendini eksik gördüğü alanların başında, iletişim yeteneği, topluluk karşısında konuşma, problem çözme becerisi, empati kurma gibi konular gelir.

Vergi ve Prim Affı Netleşti

vergi-ve-prim-affi-netlesti6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ile hem Vergi Kanunları açısından hem de Sosyal Güvenlik Hukuku açısından birçok konuda vergi ve prim affı getiriliyor. Özellikle 6552 sayılı Torba Yasa ile hem vergi hem de SGK borçlarını yapılandırıp, daha sonra yapılandırmayı bozan şirketler ve vatandaşlar da bu vergi ve prim affından faydalanabilecek.

Vazgeçmeyi ve Vazgeçmemeyi Öğreten Küçük Bir Kitap

degisim-yelpazesi/vazgecmeyi-ve-vazgecmemeyi-ogreten-bir-kitapDatassist'in katkılarıyla 9 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Seth Godin’in mini kitabı “Dip” ne zaman vazgeçmenin gerektiği üzerine bir kitap. Eğer  hiçbir şeyden vazgeçmezseniz, hiçbir zaman “en iyi” olamazsınız. Bütün amacımızda bu değil mi; hangi alanda çalışıyorsak o alanın en iyisi olmak.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, rekabet içinde olduğunuz pazarımız eskiye göre çok daha net çizgilerle çizili. Örneğin, meyve sebze mi satıyorsunuz, hangi bölgeden alıyorsunuz, hangi semtte, ülkede, coğrafyada satıyorsunuz, organik mi değil mi, vs. birçok kritere cevap vererek kendi niş pazarınızı belirlemişsiniz. İşte amacımız o spesifik pazarda birincilik.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı Ne Değişiklikler Getiriyor?

degisim-yelpazesi/uluslararasi-isgucu-kanun-tasarisi-ne-degisiklikler-getiriyorkDatassist'in katkılarıyla 02 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Son günlerde hararetli tartışmalara yol açan ve belli meslek gruplarını yakından ilgilendiren Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı 28 Temmuz Perşembe günü TBMM’den geçerek yasalaştırıldı. Bu yasayla beraber, yabancı mimar, mühendis ve şehir planlamacılarının Türkiye’de çalışmalarının önü açılmış oldu yasada bu meslek gruplarında aranan yetkinliklerin neler olacağı net değil. Yani, bu meslek gruplarında çalışacak yabancılarda aranacak niteliklerin neler olduğu, bu niteliklerin nasıl ölçüleceği ve nasıl denetleneceğine dair bilimsel ve tarafsız kriter, kural ve koşullar belirsiz.

Tasarı, 29 Haziran’da TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, eleştiri ve önerileri dikkate almadan, hükümetten geldiği şekliyle kabul edilmişti. Tasarı halinde Meclise sunulduğunda, meslek odaları, iş kanunu uzmanları ve ekonomistlerden çeşitli eleştiriler gelmişti. Fakat tasarıda yer alan ve mimar ve mühendislerin tepkisini çeken TMMOB'un tamamen devre dışı bırakılması durumu Mecliste kısmen düzeltilmiş ve TMMOB’nin konu üzerinde söz hakkı sahibi olmaları sağlanmıştır.

Geçiş Sürecinde Ceza Yok

2-donem-bordro-parametreleriİş Sağlığı ve Güvenliğinde 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması için yeterli sayıda iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olmadığı için; önce 31.12.2013 tarihine, daha sonra da aynı gerekçeyle 01.07.2016 tarihine erteleme yapılmıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygulama alanına dair bir takım açıklamalar Bakan Süleyman Soylu tarafından basın açıklamasında dile getirildi.

  
  • Referanslar 111
  • Referanslar 222
  • Referanslar 333
  • Referanslar 444

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası