Datassist Capital Dergide

datassist capital Aylık iş ve ekonomi dergisi olan Capital'in Ocak 2017 sayısının konuklarından biri Datassist Genel Müdürü Ayşe Nazmiye Uça idi.

Satışçılar Adil Prim İstiyor

10DNY11T ANK copyDatassist'in katkılarıyla 10 Ocak 2017 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır

Bu hafta Değişim Yelpazesi’nin konuğu akademisyen ve yönetim danışmanı Prof. Dr. Türker Baş. Kendisiyle yeni yayınlanan Prim Sistemi Satış Performansı çalışmasını ve çalışmanın sürpriz sonuçlarını enine boyuna konuştuk.

Prim sistemi satış ekibinin motivasyon kaynağı olarak bilinir. Satışçıların işlerine yaklaşımı konusunda, ne kadar çok prim, o kadar çok satış diye genellemeler yapılır. Sizin çalışmanız bu çıkarımın tam da doğru olmadığını gösteriyor. Çalışmanızı bize kısaca anlatabilir misiniz?

Çalışmamız kapsamında Türkiye’de turizm, yazılım ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 103 şirketin prim sistemlerini inceledik. Bu şirketlerdeki prim oranları ile satışçıların memnuniyet düzeyi ve satış performansı arasındaki ilişkiyi sorguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin oldukça zayıf olduğunu gösterdi. Genel kanının aksine prim oranlarında yapılan artışlar, satışçıları memnun etmediği gibi, satış performansına yansımıyordu.

Ardından satışçılara kulak verdik. Şikayetlerini dinledik. Yaptığımız görüşmeler sonrasında satış performansını belirleyen kritik değişkenin prim oranı değil, adalet algısı olduğunu keşfettik. Bazı satışçıların bölge ve ürün avantajlarını kullanarak, neredeyse hiç çaba harcamadan yüksek satış rakamlarına ulaşmaları, ekip içindeki ahengi bozuyor, motivasyonu yerle bir ediyordu. Bu tür şirketlerde, ne kadar yüksek prim ödenirse ödensin, satışçılar bu miktarı yeterli bulmuyor, hep daha fazlasını istiyorlardı. Bu sorunu aşabilen şirketler ise, daha düşük prim oranlarıyla ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başarmışlardı.

 

37. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi

37. DönemBoğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ortaklığı ile bu dönem 37. kez düzenlenen Temel Bordro Uygulamaları Eğitimimiz 2 Aralık Cuma günü başladı. İlk olarak Genel İş Hukuku, Ücret ve Tazminatların Hukuki Boyutu konuları işlenen eğitimimizin eğitmeni Egemenoğlu Hukuk Bürosu Kıdemli Avukatı Bahar Sür'dü. Ardından Datassist Mevzuat Kulübü üyesi Meltem Özcan ile Bordro Hesaplamalarına başlayan katılımcılar eğitimin ikinci günü de Bordro Uzmanı ve Eğitim Sorumlusu Gözde Ulay ile tüm gün hesaplamalar yapmaya devam ettiler.

 Eğitimimiz 9 Aralık Cuma günü Ücret ve Tazminatların SGK Boyutu konusu ile devam etti. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun eğitmenliğinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun detayları tartışıldı. Temel Kavramlar, İşveren ve Alt işveren Yükümlülükleri, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Prime Esas Kazançlar, SGK Teşvikleri, Kısa Vadeli Sigorta Uygulaması ve Genel Sağlık Sigortası konuları sonrası eğitimimizin SGK bölümü sona erdi. 

2017 Trendi: Mindfulness

03DNY11T ANK copyDatassist'in katkılarıyla 3 Ocak 2017 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır

Inc.com, yeni senenin ilk üç mindfulness trendini açıklıyor…

İşte 2017’nin mindfulness alanında ilk üç trendi:
1- Sağlıklı zihin sağlıklı bedende bulunur.
2- Her yerde ve alanda mindfulness.
3- Güçlenme potansiyeli olan karşı akımlar.

Bakalım 2017 hangi trendin yükselmesine izin verecek?

Mindfulness nedir?

Farkındalık, kişinin kendine ve çevresine gösterdiği özen, duyarlılık ve farklı bir algı seviyesini çağrıştıran mindfulness, yükselen bir trend. Sadece özel yaşamımızda değil, iş yaşamımızda da ofis yoga dersleri, şirket sponsorluğunda meditasyon gezileri ve takım ruhunu motive eden hafta sonu gezileri gibi farklı etkinliklerle mindfulness karşımıza çıkıyor.

 

Patronunuz Yaptığınız Başarılı İşleri Fark Etmiyorsa

27arlkDatassist'in katkılarıyla 27 Aralık 2016 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır

Bazen yaptığınız işin görülmesi ve takdir almanız için, bir adım daha atmanız gerekebilir. Önce nedenlerini tespit edin, sonra çözüm geliştirin.

The Muse’dan Larry Alton kimi zaman hepimizin kendi kendimize sorduğu soruyu bir makale ile cevaplamaya çalışıyor: “Patronunuz sizin yaptığınız mükemmel işleri fark etmiyorsa, ne yapmalı?”

Çok çalışıyorsunuz, çalışmanızın sonucunu da alıyorsunuz, hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Büyük bir müşteriyi yeni kazandınız, yeni sorumluluklar üstlenmekten kaçınmıyor hatta süreçlerin daha iyi yönetilmesi için etkinlik arttıracak uygulamaları hayata geçiriyorsunuz. Birinin takdirine ihtiyacınız olmamakla beraber, yaptığınız işlerin departmanınıza ve şirkete yarattığı değerin farkında olunmasını istemek hakkınız. Takdir ediliyor musunuz?

  
  • Referanslar 111
  • Referanslar 222
  • Referanslar 333
  • Referanslar 444

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası